Odcisk

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG)

Joanna Wolska
Ględy 8A
14-105 Łukta

Kontakt

Phone: +48 509 058 444
E-mail: j.wolska@ataraxia-gledy.com

IDENTYFIKATOR VAT

Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży zgodnie z § 27a ustawy o podatku od sprzedaży:
PL7272620507

Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją do spraw arbitrażu konsumenckiego

Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawcy odpowiadamy za własne treści tych stron internetowych zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG usługodawcy nie są jednak zobowiązani do stałego monitorowania udostępnionych lub zapisanych informacji lub do poszukiwania dowodów wskazujących na działania niezgodne z prawem.

Obowiązki prawne dotyczące usuwania informacji lub blokowania korzystania z informacji pozostają niepodważalne. W tym przypadku odpowiedzialność jest możliwa dopiero w momencie uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu o nich informacji.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na treść tych stron, dlatego nie możemy udzielić gwarancji na te treści. Dostawcy lub administratorzy stron, do których prowadzą linki, są zawsze odpowiedzialni za ich własne treści.

Strony internetowe, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie tworzenia linku. Nielegalne treści nie zostały wykryte w momencie linkowania. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie może być prowadzona bez uzasadnionych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Nielegalne linki zostaną natychmiast usunięte w momencie uzyskania o nich informacji.

Copyright

Treści i zestawienia publikowane na tych stronach internetowych przez dostawców podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, redagowanie, rozpowszechnianie, jak również wszelkiego rodzaju wykorzystanie wykraczające poza zakres prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub pomysłodawcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron internetowych jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.
Wykorzystywanie naszych treści w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.

Prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane tak długo, jak długo treści na tych stronach nie pochodzą od dostawcy. Wkłady osób trzecich na tej stronie są oznaczone jako takie. Jeśli jednak zauważycie Państwo jakiekolwiek naruszenie prawa autorskiego, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Takie treści zostaną niezwłocznie usunięte.