Regulamin

Regulamin pobytu w Ataraxii

Będziemy Państwa wysoko cenić za współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości.  
 1. Każdy opuszczany przez Gościa pokój przed przyjęciem kolejnego oraz podczas rutynowego sprzątania dezynfekowany jest specjalistycznymi, certyfikowanymi preparatami. W pokojach dezynfekowane są wszystkie urządzenia, meble, klamki, armatury, poręcze, itp.
 2. Każdy pokój jest wietrzony.
 3. Sprzątanie pokoi podczas pobytów odbywa się na życzenie i tylko podczas dłuższej nieobecności Gościa w pokoju.
 4. Zmiana pościeli i ręczników za dodatkowa oplata odbywa się na życzenie gościa po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci na recepcji. Prosimy o uwzględnienie czystego środowiska i dbanie o naturę.
 5. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju osób niebędących Gośćmi Ataraxii. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać na terenie od godz. 8:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu.
 6. Możliwość zakupu maseczek ochronnych.
 7. Śniadania serwowane są w jadalni o godzinie 09:00, stoliki są wyznaczane.
 8. Pokój wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.
 9. Doba zaczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 10. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Uwzględnimy życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.
 11. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu Ataraxii lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, personelu Ataraxii lub innych osób przebywających w Ataraxii lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ataraxii.
 13. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.
 14. Przez cały czas pobytu w Ataraxii dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 15. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji. Ataraxia obciąży Gościa :
  1. Za zniszczenie lub trwałe zabarwienie pościeli, kwotą 100,00 PLN,
  2. Za zniszczenie szlafroka, kwota 80,00 PLN
  3. Za dewastację pokoju (w tym mi. uszkodzenie mebli lub zbicie szyb) kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży i koszty jego renowacji.
  4. Za zniszczenie lub trwale zabarwienie ręczników (myjki/średnie/duże/dywanik 15/25/40/30 PLN)
  5. Za dodatkowe sprzątanie skutkiem: wydalonych płynów(ciała) poza muszlą toalety lub zapchania odpływu w łazience poprzez nieprawidłowe jego używanie (np. mycie psa lub wyrzucanie odpadów)
 17. Na terenie Ataraxii, w tym – w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 18. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 20. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 21. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 22. Przed korzystaniem z sauny, jacuzzi, proszę zapoznać się z „Regulaminem korzystania z wanny jacuzzi oraz sauny” dostępny w recepcji lub w zestawach do sauny.
 23. Parking na terenie Hotelu jest niestrzeżony.
 24. W Ataraxii zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
 25. Rezerwacja i oplata
  1. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu i pokoju.
  2. Aby potwierdzić wstępną rezerwację należy wpłacić zadatek: w wypadku pobytu dłuższego niż 5 dni 30% kosztu noclegów, w wypadku pobytu krótszego niż 5 dni 50% kosztu noclegów.
  3. W przypadku, gdy oplata nie jest wcześniej uregulowana przelewem. Pozostałą opłatę za pobyt należy uregulować gotówką: w przypadku pobytów jednodniowych i weekendowych w dniu przyjazdu, a przy pobytach dłuższych w ciągu dwóch dni po zameldowaniu
  4. W przypadku skrócenia pobytu nie z naszej winy, koszty pobytu nie są zwracane.
  5. W wypadku odwołania rezerwacji przez Gościa nie później niż 7 dni przed przyjazdem możliwa jest zamiana terminu na inny w bieżącym sezonie, o ile będzie dostępny. W każdym innym wypadku zadatek przepada w całości.
 26. Korzystanie z basenu
  1. Basen jest niestrzeżony.
  2. Osoby korzystają z Basenu na własna odpowiedzialność.
  3. Mogą z niego korzystać wyłącznie goście Ataraxiii.
  4. Goście korzystają z Basenu bezpłatnie.
  5. Dzieci niepełnoletnie mogą przebywać w okolicach Basenu i/lub korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  6. Osobom korzystającym z Basenu zabrania się:
   1. wchodzenia na teren Basenu w obuwiu
   2. skakania do Basenu z brzegu lub innego miejsca
   3. nurkowania ze sprzętem
   4. niszczenia Basenu, zaśmiecania i brudzenia Basenu oraz terenu wokół
   5. wprowadzania zwierząt do Basenu
   6. wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Basenie
   7. jedzenia i picia w Basenie
   8. wnoszenia do Basenu szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i innych niebezpiecznych przedmiotów
  7. Zabrania się korzystania z basenu osobom pod wpływem alkoholu
  8. Z kąpieli w Basenie mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające ubrane kąpielówki lub/i kostiumy kąpielowe.
  9. Z Basenu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać, a osoby nie umiejące pływać mogą korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób umiejących pływać

WSZYSTKIE OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK LUB PRZEPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU MOGĄ BYĆ WYPROSZONE Z TERENU ATARAXII